FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Ezüstgyűrű

6000 Ft


Fedeles kerámia sörös kupa

6950 Ft


Browning Buck Mark URX

23960 Ft


Akkus lámpa

7500 Ft


Benzines melegítő

2400 Ft


Csatos üveg

3500 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kitűző bronz
Kancsó

4500 Ft


Ezüst csipesz

4000 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Hanwag Trapper GTX

77860 Ft


Novesta Exlusive

16800 Ft


LaCrosse Outpost

28000 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr övtáska

4100 Ft


Bőr övtáska

4100 Ft


Bőrtáska 
C É L T Á B L Á K 

Pellet Trap

4420 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


14X14cm

20 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Ansmann Photo Cam III

6760 Ft


Panasonic AAA LR03

250 Ft


Panasonic CR2032

400 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Zoraki R1

22030 Ft


Reckord Cop Nikkel gázpisztoly

30590 Ft


Zoraki M906

21554 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

11mm gumigolyó

20 Ft


Reck Goliat tár

4990 Ft


19,3mm gumigolyó

35 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Omerta-T műanyagtus

6900 Ft


Keserű Pitbull (alumínium dobbal)

33250 Ft


Keserű Pitbull (acél dobbal)

35580 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Aluvessző

1340 Ft


80LBS nyílpisztoly
Ősmagyar íj

28600 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

NO.8

4510 Ft


Tramontina Machete, Bozótvágó kés

4990 Ft


Bantam 8 Functions

2990 Ft

 
L Á M P Á K 

ST-8301-8L

1760 Ft


David 19

15620 Ft


Akkus lámpa Led+Halogen

9990 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Forest légpuska

43990 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft


Browning Buck Mark URX

23960 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Bushnell 3-9x40

25990 Ft


Sport 450

74230 Ft


AKAH BINOCULAR 8x56

49990 Ft

 
R U H Á Z A T 

Rambouillet kabát

46260 Ft


ShooterKing Forest Pants nadeág

19980 Ft


Rambouillet nadrág

19990 Ft

 
T O K O K 

Revenge bőr-gyöngyvászon tok

2800 Ft


S&W 2" gyöngyvászontok

2900 Ft


PARA bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Gamo Match 4,5mm léglövedék

1370 Ft


ULTRAMAG Metal Tip 5,5mm

1430 Ft


ULTRAMAG Metal Tip 4,5mm

1680 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Anti-Hund

1970 Ft


CS GAS 5005
Scorpion Security paprika spray

1800 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK