FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Ekol Major Titan

0 Ft


80LBS nyílpisztoly

0 Ft


600 Needle Nose

21400 Ft


Ekol Major

0 Ft


Classic 13

6180 Ft


19,3mm gumigolyó

35 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kancsó

4500 Ft


7db-os snapsz szett

6650 Ft


Ezüst csipesz

4000 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

LaCrosse Outpost

28000 Ft


Aigle Parcours

18400 Ft


Novesta Exlusive

16800 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr övtáska

4100 Ft


Fonott puskaszíj

5440 Ft


Bőr övtáska

6970 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Flat Catchpellet

5310 Ft


14X14cm

20 Ft


Pellet Trap

4420 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Maxell CR2032

400 Ft


Uniross X-press mini

2600 Ft


Uniross Sprint CR-123

6590 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Volga Titan
Zoraki R1
RÖHM RG-96 Nikkel gázpisztoly 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Walther P99 tár

6900 Ft


Walther-Reck PP tár

8490 Ft


12mm gumigolyó

20 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Zoraki R1 GG Nikkel
Zoraki R1 GG
Keserű Revenge-14-M (polírozva alu dobbal) 
Í J Á S Z A T 

Perfect Line Archery csigás íj

84880 Ft


Aluvessző számszeríj

1190 Ft


Favessző

820 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

NO.9

5450 Ft


Waiter 9 Functions

5950 Ft


Crucial

15990 Ft

 
L Á M P Á K 

ST-903-1W

2260 Ft


MAG-Lite 3D

11190 Ft


M1

24500 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft


HW 40 PCA

49980 Ft


Gamo Delta Fox légpuska

31000 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Night Watch 4x50

104320 Ft


Bushnell Elite 3200 3-9x50

136280 Ft


Laser Hidegbelövő

17540 Ft

 
R U H Á Z A T 

Rambouillet nadrág

19990 Ft


RP Under-Heavy Pulli Polartec

8950 Ft


RP dzseki Bergen Tecnopile

26660 Ft

 
T O K O K 

P99 bőrtok

3200 Ft


Zoraki bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft


Zoraki bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Wadie 8mm riasztó

105 Ft


Wadie 9mm P.A. CS-gáztöltény

280 Ft


Gamo Match 5,5mm léglövedék

1240 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Anti-Hund

1970 Ft


Scorpion Security paprika spray

1800 Ft


Original TW1000 Pepper-Fog

2580 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK