FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Bushnell 6-24x40

79990 Ft


Fekvő szarvas

16000 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft


Bőr aktatáska

21950 Ft


Falcon 10-30x50mm

24000 Ft


150Lbs.

65940 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Snapsz szett 3db-os
Ezüst csipesz

4000 Ft


Vaddisznó pohárkészlet

9000 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Watzmann csizma

48330 Ft


Watzmann bakancs

34980 Ft


Olang Nevada

23950 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőrtáska

10900 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft


Fagombos puskaszíj

2550 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Catchpellet
14X14cm

20 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Panasonic AAA LR03

250 Ft


Panasonic CR123

1200 Ft


Maxell CR2025

400 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Army Titan

25614 Ft


Zoraki 914 Titan

24424 Ft


ZORAKI 918

32424 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Walther P99 tár

6900 Ft


Walther-Reck PP tár

8490 Ft


Zoraki 914 tár

6300 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Onesta Polír 4

41290 Ft


Keserű Home Defender

103634 Ft


Zoraki R1 GG Nikkel

48274 Ft

 
Í J Á S Z A T 

80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft


Favessző

820 Ft


Perfect Line Archery csigás íj

84880 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

600 Needle Nose

21400 Ft


Kis kemping fejsze X5 (vászon tartóval)

11200 Ft


Huntsman 15 Functions

12450 Ft

 
L Á M P Á K 

Solitaire

3650 Ft


Led Lenser P7 szett

27850 Ft


MAG-Lite 2D LED

22540 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Browning Buck Mark URX

23960 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft


HW 40 PCA

49980 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Powerview - Roof 16x 32mm

18330 Ft


.22RIMFire 4x32

15960 Ft


Bushnell 6-24x40

79990 Ft

 
R U H Á Z A T 

Browning Rochefort Jacket

25950 Ft


RP Under-Heavy Pulli Polartec

8950 Ft


Rambouillet mellény

18700 Ft

 
T O K O K 

Kis bőrtok

2200 Ft


P99 bőrtok

3200 Ft


Szivacsos puskatok hosszú

8600 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Sellier&Bellot disznókábító

100 Ft


HOBBY 4,5mm

1100 Ft


Wadie 9mm R.Pepper-gáztöltény

370 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Anti-Hund

1970 Ft


Bodyguard Gázspray

950 Ft


Scorpion Security paprika spray

1800 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK