FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

10mm gumigolyó

20 Ft


Akkus lámpa

7500 Ft


Fagombos puskaszíj

2550 Ft


150Lbs.

65940 Ft


18mm gumigolyó

35 Ft


Classic 13

6180 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kard The Black Prince

38750 Ft


Kitűző bronz
Bögre dámszarvas

3150 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Watzmann bakancs

39980 Ft


Watzmann bakancs

34980 Ft


Tracker Snow

22980 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr pénztárca

7580 Ft


Gumibéléses puskaszíj

3820 Ft


Bőrtáska

19300 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Pellet Trap

4420 Ft


14X14cm

20 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Panasonic AAA LR03

250 Ft


Panasonic C LR14

490 Ft


Ansmann ALCS 2-24A

7670 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

RÖHM RG 59N Nikkel

39800 Ft


Navy

24544 Ft


Navy Titan

25614 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

10mm gumigolyó

20 Ft


Reck Goliat tár

4990 Ft


Zoraki 914 tár

6300 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Zoraki R1 Titan

48274 Ft


Keserű Pitbull (acél dobbal)

35580 Ft


Keserű Home Defender

103634 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Aluvessző

1340 Ft


50Lbs. nyílpisztoly

9580 Ft


Gyerekíj

12560 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Tourist 12 Fuctions

7640 Ft


Outrider

14630 Ft


Paraframe II

9200 Ft

 
L Á M P Á K 

David 19

15620 Ft


MINI MAG-Lite LED

11090 Ft


AR102

4790 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Fox légpuska

31000 Ft


HW 40 PCA

49980 Ft


Gamo CFX légpuska

67870 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Bushnell távcső

14580 Ft


PermaFocus 10x 42mm

36700 Ft


Powerview - Roof 10x32mm

13250 Ft

 
R U H Á Z A T 

RP Under-Heavy Pulli Polartec

8950 Ft


ShooterKing Hardwoods jacket

69640 Ft


RP dzseki Bergen Tecnopile

26660 Ft

 
T O K O K 

PA bőrtok

3200 Ft


P99 bőrtok

3200 Ft


Revenge bőr-gyöngyvászon tok

2800 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

SUPERRAPID 4,5mm

1100 Ft


Gamo Match 5,5mm léglövedék

1240 Ft


Gamo Rocket 4,5mm léglövedék

1750 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Scorpion Security paprika spray

1800 Ft


CS GAS 5005
Anti-Hund

1970 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK