FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Camper 13 Functions

8650 Ft


600 Needle Nose

21400 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft


Festett kerámia korsó

4970 Ft


Bögre muflonkos

3150 Ft


Bőrtáska

19300 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kitűző bronz
Kancsó

4500 Ft


Ezüstgyűrű

6000 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Thermo Gusset

29870 Ft


Olang Nevada

23950 Ft


Watzmann csizma

48330 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Vaddisznós pénztárca

7580 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft


Gumibéléses puskaszíj

3820 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Pellet Trap

4420 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


14X14cm

20 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Panasonic C LR14

490 Ft


Uniross Sprint CR-123

6590 Ft


Panasonic CR2032

400 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Navy
Zoraki 914 Auto Saten
Walther P22 gázpisztoly 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Zoraki 925 tár

7880 Ft


12mm gumigolyó

20 Ft


18mm gumigolyó

35 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Onesta 4
Keserű Pitbull (alumínium dobbal)
Zoraki R1 GG Nikkel 
Í J Á S Z A T 

80LBS nyílpisztoly
Pulykatollas bandázsolt favessző gyerek

1090 Ft


150Lbs.

65940 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Sentinel One Hand

10430 Ft


Paraframe I

8500 Ft


Folding Sheath Knife

11590 Ft

 
L Á M P Á K 

MAG-Lite 3D LED

23190 Ft


MAG-Lite 3D

11190 Ft


Led Lenser Triplex

8760 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Hunter DX légpuska

76980 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft


Tell 100

41700 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Videoscope

70000 Ft


Essentials™ (Porro) Binoculars - 10x 50mm

15100 Ft


Bushnell távcső

19550 Ft

 
R U H Á Z A T 

ShooterKing Forest Pants nadeág

19980 Ft


Rambouillet kabát

46260 Ft


ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft

 
T O K O K 

PA gyöngyvászon függőleges válltáska

6990 Ft


Szivacsos puskatok hosszú

8600 Ft


P22 bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Sellier&Bellot disznókábító

100 Ft


HOBBY 4,5mm

1100 Ft


ULTRAMAG Metal Tip 5,5mm

1430 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

CS GAS 5005
Bodyguard Gázspray

950 Ft


Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK