FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Bőrtáska

24900 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


Catchpellet

3980 Ft


Akkus lámpa

7500 Ft


600 Needle Nose

21400 Ft


Bushnell távcső

29850 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Laposüveg készlet

4230 Ft


Snapsz szett 3db-os
Butella Szent Hubertus-motívummal

5340 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Exlusive

16800 Ft


Tracker Snow

22980 Ft


Watzmann bakancs

34980 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr övtáska

4100 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft


Bőr patkótáska

17500 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Catchpellet
14X14cm

20 Ft


Pellet Trap

4420 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Maxell CR2032

400 Ft


Panasonic AA LR6

250 Ft


Ansmann Photo Cam III

6760 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Ekol Major Titan

17974 Ft


Zoraki 917 Nickel

35194 Ft


Walther P99 gázpisztoly

59650 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

15mm gumigolyó

30 Ft


12mm gumigolyó

20 Ft


Zoraki 914 tár

6300 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Home Defender

103634 Ft


Keserű Revenge-14-M (polírozva alu dobbal)

42590 Ft


Zoraki R1 GG Nikkel

48274 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Favessző

820 Ft


Perfect Line Archery csigás íj

84880 Ft


Gyerekíj

12560 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Fiskars K40
Camper 13 Functions

8650 Ft


Compact Scout

6160 Ft

 
L Á M P Á K 

ST-8302-18+2L

1980 Ft


MINI MAG-Lite

6790 Ft


ST-8301-8L

1760 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Forest légpuska

43990 Ft


Browning Buck Mark URX

23960 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Bushnell Elite 3200 3-9x50

136280 Ft


Back Track

24390 Ft


Hubertus 3-9 x 40

15950 Ft

 
R U H Á Z A T 

Rambouillet nadrág

19990 Ft


RP dzseki Bergen Tecnopile

26660 Ft


Rambouillet kabát

46260 Ft

 
T O K O K 

PARA bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft


Kis bőrtok

2200 Ft


Szivacsos puskatok hosszú

8600 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Gamo Match 5,5mm léglövedék

1240 Ft


Wadie 9mm P.A. Pepper-gáztöltény

390 Ft


WADIE 6mm Flobert CN-gáztöltény

140 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Bodyguard Gázspray

950 Ft


CS GAS 5005
Anti-Hund

1970 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK