FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Bőrtáska

11900 Ft


Anti-Hund

1970 Ft


Fókazsír

1880 Ft


2" bőr-gyöngyvászon forgótok

2800 Ft


Bőrtáska

24900 Ft


Bőr övtáska

6970 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Snapsz szett 3db-os
Kitűző bronz
Bögre dámszarvas

3150 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Thermo Gusset

29870 Ft


Fókazsír

1880 Ft


Aigle Parcours

18400 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr aktatáska

21950 Ft


Bőr motívumos övtáska

3600 Ft


Bőr övtáska

6970 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

14X14cm

20 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


Pellet Trap

4420 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Panasonic Infinium AA P6I

1000 Ft


RAVER Optimum

1920 Ft


Ansmann ALCS 2-24A

7670 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Reckord Cop
Volga
RÖHM RG-96 Nikkel gázpisztoly 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

12mm gumigolyó

20 Ft


Walther P99 tár

6900 Ft


Röhm RG 88 tár

5800 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Omerta T műanyag tusával
Keserű Onesta 3
Keserű Revenge-14-M (acél dobbal) 
Í J Á S Z A T 

150Lbs.

39540 Ft


50Lbs. nyílpisztoly

9580 Ft


Perfect Line Archery csigás íj

84880 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Remix

10200 Ft


Késélező

1680 Ft


Gator Machete Jr.

8640 Ft

 
L Á M P Á K 

MAG-Lite 3D

11190 Ft


Akkus lámpa

7500 Ft


M1

24500 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Shadow DX Tactical légpuska

61840 Ft


Gamo Hunter DX légpuska

76980 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Back Track

24390 Ft


Bushnell távcső

19550 Ft


Powerview - Porro 7x 50mm

27500 Ft

 
R U H Á Z A T 

RP Under-Heavy Pulli Polartec

8950 Ft


RP dzseki Bergen Tecnopile

26660 Ft


Rambouillet mellény

18700 Ft

 
T O K O K 

P99 bőrtok

3200 Ft


Szivacsos puskatok hosszú

8600 Ft


P99 gyöngyvászon függőleges válltáska

6990 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

UMAREX 6mm Startpatron

30 Ft


HOBBY 4,5mm

1100 Ft


Gamo Match 5,5mm léglövedék

1240 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Bodyguard Gázspray

950 Ft


CS GAS 5005
Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK