FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Crucial

15990 Ft


Akkus lámpa Led+Halogen

9990 Ft


Fókazsír

1880 Ft


Élező

0 Ft


150Lbs.

39540 Ft


19,3mm gumigolyó

35 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kard Barbarian II

44950 Ft


Kossuth kard
Butella Szent Hubertus-motívummal

5340 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Exlusive

16800 Ft


Fókazsír

1880 Ft


Tracker Snow

22980 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőrtáska
Bőr övtáska

4100 Ft


Széles bőrbéléses puskaszíj

4820 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Pellet Trap

4420 Ft


Catchpellet
14X14cm

20 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Panasonic CR2032

400 Ft


Ansmann Photo Cam III

6760 Ft


Panasonic CR123

1200 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Reckord Cop Nikkel gázpisztoly

30590 Ft


ZORAKI 918

32424 Ft


Weirauch-Arminius HW88

50690 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Reck Goliat tár

4990 Ft


12mm gumigolyó

20 Ft


State Police tár

6300 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Revenge-14-M (polírozva alu dobbal)

42590 Ft


Keserű Onesta Polír 4

41290 Ft


Keserű Pitbull (alumínium dobbal)

33250 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Aluvessző

1340 Ft


Perfect Line Archery csigás íj

84880 Ft


150Lbs.

39540 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Mora Companion MG

4990 Ft


Remix

10200 Ft


Signature 7 Functions

4960 Ft

 
L Á M P Á K 

Akkus lámpa

7500 Ft


M1

24500 Ft


AR102

4790 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo CFX légpuska

67870 Ft


HW 40 PCA

49980 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Powerview - Roof 8x42mm

35560 Ft


Powerview - Roof 10x42mm

34320 Ft


Bushnell 6-24x40

79990 Ft

 
R U H Á Z A T 

Rambouillet kabát

46260 Ft


RP dzseki Bergen Tecnopile

26660 Ft


Rambouillet nadrág

19990 Ft

 
T O K O K 

Szivacsos puskatok

7600 Ft


Revenge bőr-gyöngyvászon tok

2800 Ft


PA bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

UMAREX 8mm P.A. Riasztó
SUPERRAPID 4,5mm

1100 Ft


ULTRAMAG Metal Tip 5,5mm

1430 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Scorpion Security paprika spray

1800 Ft


CS GAS 5005
Original TW1000 Pepper-Fog

2580 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK