FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

150Lbs.

65940 Ft


Bantam 8 Functions

2990 Ft


Bögre bőgő bika

3150 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


Bőr övtáska

6970 Ft


Aluvessző

1340 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kancsó

4500 Ft


Laposüveg készlet

4230 Ft


Stampedlis pohárkészlet tálcával 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Thermo Gusset

29870 Ft


Hanwag Trapper GTX

77860 Ft


Watzmann csizma

48330 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Fagombos puskaszíj

2550 Ft


Széles gimibéléses puskaszíj

4820 Ft


Bőr patkótáska

17500 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

14X14cm

20 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


Catchpellet 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Maxell CR2025

400 Ft


Panasonic CR2032

400 Ft


Ansmann Photo Cam III

6760 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Walther P99 gázpisztoly

59650 Ft


Reckord Cop Nikkel gázpisztoly

30590 Ft


Ekol Major Titan

17974 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Zoraki 917 tár

6300 Ft


Zoraki 918 tár

6300 Ft


Walther P99 tár

6900 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Onesta 4

37330 Ft


Keserű Home Defender

103634 Ft


Keserű Pitbull (acél dobbal)

35580 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Perfect Line Archery csigás íj

84880 Ft


150Lbs.

39540 Ft


Aluvessző számszeríj

1190 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Sportsman with keyring 13 Functions

6850 Ft


Tourist 12 Fuctions

7640 Ft


Waiter 9 Functions

5950 Ft

 
L Á M P Á K 

MINI MAG-Lite

6790 Ft


Akkus lámpa Led+Halogen

9990 Ft


MAG-Lite Charger

47290 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft


Gamo Shadow DX Tactical légpuska

61840 Ft


HW 40 PCA

49980 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Night Watch 4x50

104320 Ft


Bushnell távcső

14580 Ft


Bushnell 6-24x40

79990 Ft

 
R U H Á Z A T 

ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft


RP Under-Heavy Boy nadrág

8950 Ft


ShooterKing Hardwoods jacket

69640 Ft

 
T O K O K 

Zoraki bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft


PARA bőrtok

3200 Ft


2" bőr-gyöngyvászon forgótok

2800 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Hyper-Velocity Field Pellets 4,5mm

590 Ft


ULTRAMAG Metal Tip 4,5mm

1680 Ft


Wadie 9mm R.CS-gáztöltény

240 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

CS GAS 5005
Scorpion Security paprika spray

1800 Ft


Bodyguard Gázspray

950 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK