FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Anti-Hund

1970 Ft


10mm gumigolyó

20 Ft


18mm gumigolyó

35 Ft


Fagombos puskaszíj

2550 Ft


Bőrtáska

10900 Ft


Favessző

820 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Fedeles kerámia sörös kupa

6950 Ft


Kossuth-kard

14500 Ft


Vásárlási utalvány

5000 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Exlusive

16800 Ft


Olang Nevada

23950 Ft


Watzmann bakancs

34980 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr övtáska

4100 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft


Bőrtáska

10900 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Pellet Trap

4420 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


Catchpellet 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

RAVER Optimum

1920 Ft


Panasonic Infinium AA P6I

1000 Ft


Ansmann ALCS 2-24A

7670 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Zoraki 914 Saten

24424 Ft


RÖHM RG-96 Nikkel gázpisztoly
Record Chief

31710 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

11mm gumigolyó

20 Ft


18mm gumigolyó

35 Ft


Zoraki 925 tár

7880 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Zoraki R1 Titan

48274 Ft


Keserű Revenge-14-M (acél dobbal)

42590 Ft


Keserű Onesta Polír 4

41290 Ft

 
Í J Á S Z A T 

150Lbs.

65940 Ft


Aluvessző számszeríj

1190 Ft


Favessző

820 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Mora 711 Carbon

3320 Ft


Gator Machete Jr.

8640 Ft


Compact Scout

6160 Ft

 
L Á M P Á K 

Akkus lámpa Led+Halogen

9990 Ft


Led Lenser Triplex

8760 Ft


Led Lenser P7 szett

27850 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Fox légpuska

31000 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Powerview - Roof 16x 32mm

18330 Ft


Essentials™ (Roof) Binoculars - 8x 21mm

5300 Ft


Classik Line 4x20

3200 Ft

 
R U H Á Z A T 

ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft


Rambouillet nadrág

19990 Ft


ShooterKing Forest Pants nadeág

19980 Ft

 
T O K O K 

P99 bőrtok

3200 Ft


P99 gyöngyvászon függőleges válltáska

6990 Ft


Zoraki bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

ULTRAMAG Metal Tip 4,5mm

1680 Ft


Gamo Hunter 4,5mm léglövedék

1120 Ft


Sellier&Bellot marhakábító

130 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft


Scorpion Security paprika spray

1800 Ft


Original TW1000 Pepper-Fog

2580 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK