FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Classic 14

6730 Ft


Evolution 16

6730 Ft


Ansmann Photo Cam III

6760 Ft


Bretelle pour arme neoprene

8900 Ft


80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft


Butella+Stampedlis pohárkészlet tálcával

10860 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kitűző bronz
Snapsz pohár 2db
Festett kerámia korsó

4970 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Olang Nevada

23950 Ft


Novesta Exlusive

16800 Ft


Fókazsír

1880 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr övtáska

4100 Ft


Gumibéléses puskaszíj

3820 Ft


Fagombos puskaszíj

2550 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

14X14cm

20 Ft


Pellet Trap

4420 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Panasonic CR2032

400 Ft


Ansmann ALCS 2-24A

7670 Ft


Panasonic Infinium AA P6I

1000 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Zoraki R1

22030 Ft


Voltran Viper 2,5 Nickel

23160 Ft


Army Titan

25614 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Zoraki 914 tár

6300 Ft


15mm gumigolyó

30 Ft


Reck Goliat tár

4990 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Zoraki R1 Titan

48274 Ft


Zoraki R1 GG Nikkel

48274 Ft


Zoraki R1 GG

46624 Ft

 
Í J Á S Z A T 

80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft


Gyerekíj

12560 Ft


Pulykatollas bandázsolt favessző gyerek

1090 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Roll-Sharp
Paraframe II

9200 Ft


Climber 14 Functions

8570 Ft

 
L Á M P Á K 

David 19

15620 Ft


Led Lenser Triplex

8760 Ft


MAG-Lite Charger

47290 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

HW 40 PCA

49980 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft


Gamo Delta Forest légpuska

43990 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Hubertus Zielfernrohre 4 x 32

11950 Ft


Sport 450

74230 Ft


Powerview - Roof 16x 32mm

18330 Ft

 
R U H Á Z A T 

Rambouillet kabát

46260 Ft


ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft


Rambouillet mellény

18700 Ft

 
T O K O K 

P99 bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft


Forgó gyöngyvászontok 4"

2990 Ft


PA gyöngyvászontok

2900 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

HOBBY 4,5mm

1100 Ft


Sellier&Bellot marhakábító

130 Ft


WADIE 6mm Flobert CN-gáztöltény

140 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Scorpion Security paprika spray

1800 Ft


Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft


Bodyguard Gázspray

950 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK