FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Ezüst medál

4000 Ft


Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft


150Lbs.

39800 Ft


9001 LED

7690 Ft


Akkus lámpa Led+Halogen

9990 Ft


Bőrtáska

9800 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Snapsz szett 7db-os
Fedeles kerámia sörös kupa

6950 Ft


Kard Excalibur

37980 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Exlusive

16800 Ft


Aigle Parcours

18400 Ft


Novesta Thermo Gusset

29870 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőrtáska

19300 Ft


Bőr övtáska

4100 Ft


Bőr pénztárca

7580 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

14X14cm

20 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


Pellet Trap

4420 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Maxell CR2032

400 Ft


Panasonic C LR14

490 Ft


Panasonic AA LR6

250 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Röhm RG59N

35730 Ft


Ekol Major Titan

17974 Ft


Ekol Major

16624 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

10mm gumigolyó

20 Ft


11mm gumigolyó

20 Ft


15mm gumigolyó

30 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Pitbull (acél dobbal)

35580 Ft


Keserű Onesta Polír 4

41290 Ft


Keserű Onesta 4

37330 Ft

 
Í J Á S Z A T 

150Lbs.

65940 Ft


Pulykatollas bandázsolt favessző

1560 Ft


80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Kis kemping fejsze X5 (vászon tartóval)

11200 Ft


NO.7

3990 Ft


NO.10

5900 Ft

 
L Á M P Á K 

MAG-Lite 4D

12190 Ft


ST-903-1W

2260 Ft


Akkus lámpa

7500 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Tell 100

41700 Ft


Gamo Shadow DX Tactical légpuska

61840 Ft


Browning Buck Mark URX

23960 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Videoscope

70000 Ft


Powerview - Roof 16x 32mm

18330 Ft


Powerview - Porro 7x 50mm

28650 Ft

 
R U H Á Z A T 

RP dzseki Bergen Tecnopile

26660 Ft


ShooterKing Forest Pants nadeág

19980 Ft


Browning Rochefort Jacket

25950 Ft

 
T O K O K 

Vékony puskatok

3300 Ft


PARA bőrtok

3200 Ft


PA bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

UMAREX 9mm R. Riasztó
RWS 6mm Flobert

75 Ft


RWS 9mm Flobert

160 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Original TW1000 Pepper-Fog

2580 Ft


Anti-Hund

1970 Ft


CS GAS 5005 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK