FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Crucial

15990 Ft


Bőr övtáska

4100 Ft


David 19

15620 Ft


Bőrtáska

8900 Ft


Aigle Parcours

18400 Ft


9001 LED

7690 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Snapsz szett 3db-os
Bögre bőgő bika

3150 Ft


Csatos üveg

3500 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Hanwag Trapper GTX

77860 Ft


Novesta Thermo Gusset

29870 Ft


LaCrosse Outpost

28000 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Fonott puskaszíj

5440 Ft


Bőr övtáska

6970 Ft


Bőr patkótáska

17500 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Flat Catchpellet

5310 Ft


Pellet Trap

4420 Ft


Catchpellet 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Ansmann ALCS 2-24A

7670 Ft


Panasonic Infinium AA P6I

1000 Ft


Panasonic AA LR6

250 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Navy

24544 Ft


Zoraki 917 Nickel

35194 Ft


Keserű-Red Agent gázpisztoly

24544 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

19,3mm gumigolyó

35 Ft


Walther-Reck PP tár

8490 Ft


Zoraki 917 tár

6300 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Zoraki R1 GG Nikkel

48274 Ft


Keserű Revenge-14-M (polírozva alu dobbal)

42590 Ft


Keserű Onesta 4

37330 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Pulykatollas bandázsolt favessző gyerek

1090 Ft


Aluvessző számszeríj

1190 Ft


150Lbs.

39540 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Sportsman with keyring 13 Functions

6850 Ft


Blast

25390 Ft


Paraframe I

8500 Ft

 
L Á M P Á K 

MAG-Lite 2D LED

22540 Ft


M1

24500 Ft


MINI MAG-Lite

6790 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Browning Buck Mark URX

23960 Ft


Gamo Delta Fox légpuska

31000 Ft


Gamo Hunter DX légpuska

76980 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Hubertus Scope 4 x 20

2900 Ft


H2O 10x42mm

43650 Ft


Bushnell 6-24x40

79990 Ft

 
R U H Á Z A T 

ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft


ShooterKing Forest Pants nadeág

19980 Ft


Browning Rochefort Jacket

25950 Ft

 
T O K O K 

S&W 2" gyöngyvászontok

2900 Ft


Revenge bőr-gyöngyvászon tok

2800 Ft


PARA bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

HOBBY 4,5mm

1100 Ft


Wadie 9mm R.Pepper-gáztöltény

370 Ft


UMAREX 6mm Startpatron

30 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

CS GAS 5005
Anti-Hund

1970 Ft


Scorpion Security paprika spray

1800 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK