FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Evolution 17

8750 Ft


Fókazsír

1880 Ft


Bőrtáska

8900 Ft


Bushnell távcső

34240 Ft


11mm gumigolyó

20 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Ezüst csipesz

4000 Ft


Festett kerámia korsó

4970 Ft


Vásárlási utalvány

10000 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Exlusive

16800 Ft


Watzmann bakancs

39980 Ft


LaCrosse Outpost

28000 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr övtáska

4100 Ft


Bőrtáska

19300 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Flat Catchpellet

5310 Ft


Pellet Trap

4420 Ft


Catchpellet 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

RAVER Optimum

1920 Ft


Maxell CR2032

400 Ft


Uniross Sprint CR-123

6590 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Zoraki R1

22030 Ft


Army Saten

25614 Ft


RÖHM RG 59N Nikkel

39800 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Zoraki 914 tár

6300 Ft


State Police tár

6300 Ft


Zoraki 917 tár

6300 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Zoraki R1 GG Nikkel

48274 Ft


Keserű Onesta Polír 4

41290 Ft


Zoraki R1 Titan

48274 Ft

 
Í J Á S Z A T 

150Lbs.

39800 Ft


Perfect Line Archery csigás íj

84880 Ft


Gyerekíj

12560 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Classic 14

6730 Ft


Tramontina Machete, Bozótvágó kés

4990 Ft


Picknicker 11 Function

10540 Ft

 
L Á M P Á K 

MAG-Lite Charger

47290 Ft


Sniper

6970 Ft


ST-8302-18+2L

1980 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft


Gamo Delta Fox légpuska

31000 Ft


Tell 100

41700 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Bushnell Elite 3200 3-9x50

136280 Ft


Videoscope

70000 Ft


Powerview - Roof 10x32mm

13250 Ft

 
R U H Á Z A T 

ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft


RP Under-Heavy Boy nadrág

8950 Ft


Browning Rochefort Jacket

25950 Ft

 
T O K O K 

P99 bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft


Revenge bőr-gyöngyvászon tok

2800 Ft


P99 bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

ULTRAMAG Metal Tip 5,5mm

1430 Ft


Wadie 9mm R.Pepper-gáztöltény

370 Ft


UMAREX 8mm P.A. Riasztó 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

CS GAS 5005
Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft


Scorpion Security paprika spray

1800 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK