FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

David 19

15620 Ft


7db-os snapsz szett

6650 Ft


Ansmann ALCS 2-24A

7670 Ft


Favessző

820 Ft


Ezüstgyűrű

6000 Ft


Fagombos puskaszíj

2550 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Fekvő szarvas

16000 Ft


Sörös pohár

3360 Ft


Vásárlási utalvány

5000 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Hanwag Trapper GTX

77860 Ft


Watzmann bakancs

34980 Ft


Novesta Exlusive

16800 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőrtáska

10900 Ft


Gumibéléses puskaszíj

3820 Ft


Bőrtáska

19300 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Pellet Trap

4420 Ft


Catchpellet
14X14cm

20 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Ansmann Photo Cam III

6760 Ft


Uniross Sprint CR-123

6590 Ft


Panasonic AAA LR03

250 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Volga

16624 Ft


Zoraki R1

22030 Ft


Army Saten

25614 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

15mm gumigolyó

30 Ft


Zoraki 918 tár

6300 Ft


10mm gumigolyó

20 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Omerta T műanyag tusával

50630 Ft


Zoraki R1 Titan

48274 Ft


Keserű Pitbull (acél dobbal)

35580 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Ősmagyar íj

28600 Ft


50Lbs. nyílpisztoly

9580 Ft


150Lbs.

39800 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Késélező

1680 Ft


Roll-Sharp
Huntsman 15 Functions

12450 Ft

 
L Á M P Á K 

MAG-Lite 2D

10790 Ft


Akkus lámpa

7500 Ft


Akkus lámpa Led+Halogen

9990 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Hunter DX légpuska

76980 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft


Tell 100

41700 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Bushnell távcső

34240 Ft


Perma Focus 10x50mm

34700 Ft


Trophy

99770 Ft

 
R U H Á Z A T 

RP Under-Heavy Boy nadrág

8950 Ft


ShooterKing Forest Pants nadeág

19980 Ft


Browning Rochefort Jacket

25950 Ft

 
T O K O K 

P99 bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft


PA gyöngyvászontok

2900 Ft


2" bőr-gyöngyvászon forgótok

2800 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Hyper-Velocity Field Pellets 4,5mm

590 Ft


RWS 6mm Flobert

75 Ft


Gamo Hunter 4,5mm léglövedék

1120 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Original TW1000 Pepper-Fog

2580 Ft


Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft


Anti-Hund

1970 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK