FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Bretelle pour arme neoprene

8900 Ft


Bőrtáska

8900 Ft


Bushnell 6-24x40

79990 Ft


Bögre szalonka

3150 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft


Compact Scout

6160 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kossuth kard
Snapsz pohár 2db
Bögre szalonka

3150 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Thermo Gusset

29870 Ft


Fókazsír

1880 Ft


Watzmann bakancs

34980 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőrtáska

10900 Ft


Bőr patkótáska

17500 Ft


Bőrtáska

24900 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Pellet Trap

4420 Ft


14X14cm

20 Ft


Catchpellet 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Uniross X-press mini

2600 Ft


Maxell CR2016

400 Ft


Panasonic CR2032

400 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Weirauch-Arminius HW88 Nikkel

58660 Ft


Ekol Major Titan

17974 Ft


Reckord Cop Nikkel gázpisztoly

30590 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Zoraki 906-2906 tár

6300 Ft


12mm gumigolyó

20 Ft


10mm gumigolyó

20 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Zoraki R1 GG Nikkel

48274 Ft


Omerta T műanyag tusával

50630 Ft


Keserű Onesta Polír 4

41290 Ft

 
Í J Á S Z A T 

80LBS nyílpisztoly
80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft


Perfect Line Archery csigás íj

84880 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Élező
Tramontina Machete, Bozótvágó kés

3530 Ft


NO.10

5900 Ft

 
L Á M P Á K 

Akkus lámpa

7500 Ft


Solitaire

3650 Ft


Led Lenser Triplex

8760 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Hunter DX légpuska

76980 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft


Gamo Shadow DX Tactical légpuska

61840 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Powerview - Roof 8x42mm

35560 Ft


Powerview - Roof 10x42mm

34320 Ft


Bushnell Elite 3200 3-9x50

136280 Ft

 
R U H Á Z A T 

ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft


ShooterKing Hardwoods jacket

69640 Ft


RP dzseki Bergen Tecnopile

26660 Ft

 
T O K O K 

2" bőr-gyöngyvászon forgótok

2800 Ft


PA gyöngyvászontok

2900 Ft


Zoraki bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

RWS 6mm Flobert

75 Ft


Wadie 8mm riasztó

105 Ft


Gamo Match 5,5mm léglövedék

1240 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Scorpion Security paprika spray

1800 Ft


Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft


Bodyguard Gázspray

950 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK