FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Ezüst medál

4000 Ft


Bőr patkótáska

17500 Ft


Classic 13

6180 Ft


Bodyguard Gázspray

950 Ft


Browning Buck Mark URX

23960 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kézmelegítő

1570 Ft


Sörös pohár

3360 Ft


Stampedlis pohárkészlet tálcával 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Watzmann csizma

48330 Ft


Novesta Thermo Gusset

29870 Ft


LaCrosse Outpost

28000 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőr pénztárca

7580 Ft


Gumibéléses puskaszíj

3820 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Catchpellet
Pellet Trap

4420 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Panasonic AAA LR03

250 Ft


Uniross X-press mini

2600 Ft


Panasonic AA LR6

250 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Keserű-Zoraki 925 gázpisztoly

39074 Ft


Voltran Viper 2,5

21720 Ft


Ekol Major

16624 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Zoraki 906-2906 tár

6300 Ft


15mm gumigolyó

30 Ft


18mm gumigolyó

35 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Omerta-T műanyagtus

6900 Ft


Zoraki R1 GG

46624 Ft


Keserű Home Defender

103634 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Pulykatollas bandázsolt favessző gyerek

1090 Ft


150Lbs.

65940 Ft


150Lbs.

39800 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

NO.8

4510 Ft


Közepes horgos ágvágó (fém fogaskerekes) M méret
Tramontina Machete, Bozótvágó kés

4990 Ft

 
L Á M P Á K 

ST-903-1W

2260 Ft


M1

24500 Ft


MAG-Lite Charger

47290 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Fox légpuska

31000 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft


Tell 100

41700 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Bushnell távcső

14580 Ft


Bushnell távcső

29850 Ft


Shot Saver Hidegbelövő

24910 Ft

 
R U H Á Z A T 

RP dzseki Bergen Tecnopile

26660 Ft


RP Under-Heavy Pulli Polartec

8950 Ft


Rambouillet nadrág

19990 Ft

 
T O K O K 

PARA bőrtok

3200 Ft


PARA gyöngyvászontok

3000 Ft


Revenge bőr-gyöngyvászon tok

2800 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Sellier&Bellot marhakábító

130 Ft


CODEX 9mm R Knall.

90 Ft


Sellier&Bellot disznókábító

100 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Bodyguard Gázspray

950 Ft


CS GAS 5005
Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK