FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Aluvessző

1340 Ft


Bushnell 3-9x40

25990 Ft


Catchpellet

3980 Ft


Classik Line 4x20

3200 Ft


Climber 14 Functions

8570 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Snapszos ón pohár 2db
Kossuth kard
Vaddisznó pohárkészlet

9000 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Thermo Gusset

29870 Ft


LaCrosse Outpost

28000 Ft


Watzmann bakancs

39980 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Széles gimibéléses puskaszíj

4820 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft


Gumibéléses puskaszíj

3820 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Pellet Trap

4420 Ft


14X14cm

20 Ft


Catchpellet 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Uniross X-press mini

2600 Ft


Panasonic AA LR6

250 Ft


Maxell CR2025

400 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Army

24544 Ft


Keserű-Red Agent gázpisztoly

24544 Ft


Volga Titan

17974 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Röhm RG 88 tár

5800 Ft


10mm gumigolyó

20 Ft


Reck Goliat tár

4990 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Zoraki R1 GG

46624 Ft


Keserű Pitbull (alumínium dobbal)

33250 Ft


Keserű Revenge-14-M (acél dobbal)

42590 Ft

 
Í J Á S Z A T 

150Lbs.

65940 Ft


80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft


Aluvessző számszeríj

1190 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Mora Companion MG

4990 Ft


Sidekick

23900 Ft


Kis kemping fejsze X5 (vászon tartóval)

11200 Ft

 
L Á M P Á K 

MAG-Lite 3D

11190 Ft


ST-8301-8L

1760 Ft


AR102

4790 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Shadow DX Tactical légpuska

61840 Ft


Gamo CFX légpuska

67870 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Essentials™ (Roof) Binoculars - 8x 21mm

5300 Ft


Hubertus 3-9 x 40

15950 Ft


Sport 450

74230 Ft

 
R U H Á Z A T 

Rambouillet mellény

18700 Ft


ShooterKing Hardwoods jacket

69640 Ft


ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft

 
T O K O K 

PARA bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft


Kis bőrtok

2200 Ft


PA gyöngyvászontok

2900 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

WADIE 8mm P.A. Pepper-gáztöltény

310 Ft


WADIE 6mm Flobert CN-gáztöltény

140 Ft


SUPERFORCE 5,5mm

890 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Original TW1000 Pepper-Fog

2580 Ft


Bodyguard Gázspray

950 Ft


Anti-Hund

1970 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK