FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

15mm gumigolyó

30 Ft


Bögre bőgő bika

3150 Ft


Bögre dámszarvas

3150 Ft


Butella Szent Hubertus-motívummal

5340 Ft


Akkus lámpa Led+Halogen

9990 Ft


80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kancsó

4500 Ft


Bögre muflonkos

3150 Ft


Snapsz szett 3db-os 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Watzmann csizma

48330 Ft


Tracker Snow

22980 Ft


Watzmann bakancs

34980 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Széles bőrbéléses puskaszíj

4820 Ft


Fagombos puskaszíj

2550 Ft


Bőrtáska

19300 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

14X14cm

20 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft


Pellet Trap

4420 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Maxell CR2016

400 Ft


Maxell CR2032

400 Ft


Panasonic AAA LR03

250 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Army

24544 Ft


Walther P99 gázpisztoly

59650 Ft


Voltran Viper 2,5

21720 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Zoraki 918 tár

6300 Ft


18mm gumigolyó

35 Ft


Zoraki 917 tár

6300 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Pitbull (alumínium dobbal)

33250 Ft


Zoraki R1 GG

46624 Ft


Omerta T műanyag tusával

50630 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Aluvessző számszeríj

1190 Ft


80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft


50Lbs. nyílpisztoly

9580 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

NO.9

5340 Ft


Style CS

9640 Ft


Leatherman REV

15680 Ft

 
L Á M P Á K 

ST-8302-18+2L

1980 Ft


MAG-Lite 2D LED

22540 Ft


9001 LED

7690 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Forest légpuska

43990 Ft


Gamo CFX légpuska

67870 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Bushnell Elite 3200 3-9x50

136280 Ft


Powerview - Roof 10x42mm

34320 Ft


PermaFocus 10x 42mm

36700 Ft

 
R U H Á Z A T 

ShooterKing Hardwoods jacket

69640 Ft


RP Under-Heavy Pulli Polartec

8950 Ft


ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft

 
T O K O K 

P99 bőr-gyöngyvászontok

2800 Ft


Forgó gyöngyvászontok 4"

2990 Ft


P22 bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Gamo Hunter 4,5mm léglövedék

1120 Ft


Gamo Rocket 5,5mm léglövedék

1750 Ft


UMAREX 315 CS-gáztöltény

250 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Original TW1000 Pepper-Fog

2580 Ft


CS GAS 5005
Bodyguard Gázspray

950 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK