FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Festett kerámia korsó

4970 Ft


Ezüstgyűrű

6000 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft


.22RIMFire 4x32

15960 Ft


Classic 13

6180 Ft


Climber 14 Functions

8570 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kard The Black Prince

38750 Ft


Bögre szalonka

3150 Ft


Kitűző bronz 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Olang Nevada

23950 Ft


Watzmann bakancs

39980 Ft


Fókazsír

1880 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Bőrtáska

29500 Ft


Széles bőrbéléses puskaszíj

4820 Ft


Bőr övtáska

6300 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Catchpellet
Pellet Trap

4420 Ft


Flat Catchpellet

5310 Ft

 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Panasonic CR123

1200 Ft


Ansmann Photo Cam III

6760 Ft


Panasonic AA LR6

250 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Security Titan

20594 Ft


RÖHM RG-96 Nikkel gázpisztoly
Volga

16624 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

Reck Goliat tár

4990 Ft


Walther-Reck PP tár

8490 Ft


Walther P99 tár

6900 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Home Defender

103634 Ft


Keserű Revenge-14-M (alumínium dobbal)

38930 Ft


Keserű Omerta-T műanyagtus

6900 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Ősmagyar íj

28600 Ft


150Lbs.

39800 Ft


80Lbs. nyílpisztoly

19910 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Gator Machete Jr.

8640 Ft


Huntsman 15 Functions

12450 Ft


Tramontina Machete, Bozótvágó kés

4990 Ft

 
L Á M P Á K 

Solitaire

3650 Ft


MINI MAG-Lite

6790 Ft


HLS-K5 COMPACT

4680 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Tell 100

41700 Ft


Gamo Delta Max légpuska

34990 Ft


12g-os CO-patron

190 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Videoscope

70000 Ft


Hubertus Zielfernrohre 4 x 32

11950 Ft


Essentials™ (Roof) Binoculars - 8x 21mm

5300 Ft

 
R U H Á Z A T 

ShooterKing Hardwoods jacket

69640 Ft


RP Under-Heavy Pulli Polartec

8950 Ft


RP Under-Heavy Boy nadrág

8950 Ft

 
T O K O K 

Szivacsos puskatok

7600 Ft


2,5" forgó bőrtok

2500 Ft


PA bőrtok

3200 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Hyper-Velocity Field Pellets 5,5mm

590 Ft


Wadie 9mm P.A. CS-gáztöltény

280 Ft


RWS 9mm Flobert

160 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

CS GAS 5005
Original TW1000 Pepper-Fog

2580 Ft


Schrill Alarm hangriasztó

2560 Ft

 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK