FŐOLDAL | ELÉRHETŐSÉG |
TERMÉKEK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
BAKANCSOK, CIPŐK, GUMICSIZMÁK
BŐRÍDÍSZMŰ
CÉLTÁBLÁK
ELEMEK, ELEMTÖLTŐK, AKKUTÖLTŐK
ENGEDÉLYKÖTELES FEGYVEREK
EÜ CSOMAG
FEGYVERSZEKRÉNY
GÁZ-RIASZTÓPISZTOLYOK
GÁZPISZTOLY TÁRAK
GUMILÖVEDÉKES FEGYVEREK
ÍJÁSZAT
KÉSEK,BICSKÁK,
LÁMPÁK
LÉGFEGYVEREK
LŐSZEREK
OPTIKÁK,TÁVCSÖVEK
RUHÁZAT
TOKOK
TÖLTÉNYEK-LÖVEDÉKEK
ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK

HÍRLEVÉL
E-mail:

AJÁNLOTT TERMÉKEK

Essentials™ (Roof) Binoculars - 8x 21mm

5300 Ft


Akkus lámpa

7500 Ft


David 19

15620 Ft


Fekvő szarvas

16000 Ft


Bögre vaddisznó

3150 Ft


Browning Buck Mark URX

23960 Ft
 
KERESÉS
Kulcsszó: Kategória:
Gyártó: Kaliber:
Ár: Ft-tól  Ft-ig
 
Köszöntjük megújúlt weboldalunkon!

2012-11-04

Vadászboltunk 1998-as megalakulása óta szeretettel fogadja kedves vásárlóit Budapest központjában. Folyamatosan bővülő árupalettánkat mindig az Önök aktuális igényeihez igyekszünk igazítani. Idénytermékek óriási választékával tudjuk mindenkor kiszolgálni még a kereskedelmi partnereinket is. Egyedi termékek beszerzésével is foglalkozunk, rendelésre széleskörű külföldi beszállítói hálózatunkban kapható bármilyen terméket beszerzünk. Ajándéktárgyaink folyamatosan változnak, így mindig talál megfelelő ajándékot szeretteinek.
 
 
A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Kézmelegítő

1570 Ft


Kossuth-kard

14500 Ft


Fedeles kerámia sörös kupa

6950 Ft

 
B A K A N C S O K ,   C I P Ő K ,   G U M I C S I Z M Á K 

Novesta Exlusive

16800 Ft


Aigle Parcours

18400 Ft


Tracker Snow

22980 Ft

 
B Ő R Í D Í S Z M Ű 

Fonott puskaszíj

5440 Ft


Fagombos puskaszíj

2550 Ft


Bőrtáska

19300 Ft

 
C É L T Á B L Á K 

Flat Catchpellet

5310 Ft


Pellet Trap

4420 Ft


Catchpellet 
E L E M E K ,   E L E M T Ö L T Ő K ,   A K K U T Ö L T Ő K   

Maxell CR2032

400 Ft


Panasonic CR2032

400 Ft


Maxell CR2016

400 Ft

 
E N G E D É L Y K Ö T E L E S   F E G Y V E R E K   
 
E Ü   C S O M A G 

Vadász elsősegély felszerelés

1460 Ft

 
F E G Y V E R S Z E K R É N Y 

Euro Tresor - Diana 5

43700 Ft

 
G Á Z - R I A S Z T Ó P I S Z T O L Y O K 

Navy

24544 Ft


Ekol Major Titan

17974 Ft


Zoraki M906

21554 Ft

 
G Á Z P I S Z T O L Y   T Á R A K 

19,3mm gumigolyó

35 Ft


15mm gumigolyó

30 Ft


Zoraki 914 tár

6300 Ft

 
G U M I L Ö V E D É K E S   F E G Y V E R E K 

Keserű Revenge-14-M (acél dobbal)

42590 Ft


Keserű Revenge-14-M (alumínium dobbal)

38930 Ft


Keserű Pitbull (alumínium dobbal)

33250 Ft

 
Í J Á S Z A T 

Ősmagyar íj

28600 Ft


Favessző

820 Ft


150Lbs.

65940 Ft

 
K É S E K , B I C S K Á K , 

Gerber Ultimate Knife

22860 Ft


Crucial

15990 Ft


NO.8

4200 Ft

 
L Á M P Á K 

MAG-Lite 2D

10790 Ft


Led Lenser P7 szett

27850 Ft


Adaptor

5650 Ft

 
L É G F E G Y V E R E K 

Gamo Delta Fox légpuska

31000 Ft


Gamo Shadow DX Tactical légpuska

61840 Ft


HW 40 PCA

49980 Ft

 
L Ő S Z E R E K   
 
O P T I K Á K , T Á V C S Ö V E K 

Bushnell Elite 3200 3-9x50

136280 Ft


Essentials™ (Roof) Binoculars - 8x 21mm

5300 Ft


Bushnell 6-24x40

79990 Ft

 
R U H Á Z A T 

Rambouillet nadrág

19990 Ft


ShooterKing Forest Jacket Article

59990 Ft


ShooterKing Hardwoods jacket

69640 Ft

 
T O K O K 

2,5" forgó bőrtok

2500 Ft


Zoraki bőrtok

3200 Ft


Vékony puskatok

3300 Ft

 
T Ö L T É N Y E K - L Ö V E D É K E K 

Gamo Match 5,5mm léglövedék

1240 Ft


SUPERRAPID 4,5mm

1100 Ft


RWS 4mm Flóbert

75 Ft

 
Ö N V É D E L M I   E S Z K Ö Z Ö K   

Anti-Hund

1970 Ft


Scorpion Security paprika spray

1800 Ft


CS GAS 5005 
 
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara üres!

CÉGINFÓ
Havex

INFORMÁCIÓK
ASZF
ADATVÉDELEM
VIDEÓK